• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Regulacioni ventili

PROLAZNI REGULACIONI VENTIL, Tip: PV 

Prolazni elektromotorni regulacioni ventili (dvokraki), koriste se za regulaciju protoka fluida kao i za daljinsko zatvaranje cevovoda. Primenjuju se kao izvršni organi u regulacionom kolu, pri čemu na osnovu signala iz regulatora menjaju protok radnog medijuma. Radni medijum može biti hladna, topla i vrela voda temperature od 5°C do 140°C. Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.

U našoj ponudi imamo nekoliko različitih modela razvrstanih prema nameni. Detaljnije opis uređaja, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti na sledećim linkovima:

PN 16 ventil sa navojnim priključkom

PN 16 ventil sa prirubnicom

PN 16 ventil za paru

PN 25 ventil sa prirubnicom

 

TROKRAKI REGULACIONI VENTIL (sa prirubnicama), Tip: TV

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste se za regulaciju protoka fluida. Primenjuju se kao izvršni organi u regulacionom kolu, pri čemu na osnovu signala iz regulatora menjaju protok radnog medijuma. Radni medijum moze biti hladna, topla i vrela voda temperature od 5°C do 140°C. Primenjuju se u skoro svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima. Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mešni ili razdeoni a mogu se koristiti i kao tzv. prebacivački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa jednog cevovoda na drugi. Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti na sledećim linkovima:
LEPTIR VENTIL
 
Leptir ventil sa elektromotornim pogonom, V-BELIMO je namenjen za potpuno zatvaranje protoka fluida u sistemima grejanja i klimatizacije.Detaljniji opis, tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti ovde.
 
 
ELEKTROMAGNETNI VENTIL
 
Elektromagnetni ventili univerzalne namene služe za brzo otvaranje - zatvaranje cevovoda u tehnološkim i KGH instalacijama. Detaljniji opis  tipove, tehničke karakteristike, kao i način montaže možete preuzeti ovde.

 
IZBOR REGULACIONOG VENTILA
 
Izbor ventila na osnovu radnog fluida:
  • voda - izbor ventila predstavlja izbor Kvs vrednosti ventila. Nominalani prečnik ventila za odgovarajuće Kvs vrednosti definisan je u pregledu tipova prolaznih i trokrakih regulacionih ventila (kataloški list). Izbor je prikazan na dijagramu u funkciji protoka i pada pritiska pri potpuno otvorenom ventilu.
  • vodena para - izbor ventila predstavlja izbor Kvs vrednosti ventila. Nominalani prečnik ventila za odgovarajuće Kvs vrednosti definisan je u pregledu tipova prolaznih regulacionih ventila za paru (kataloški list). Izbor je prikazan na dijagramu u funkciji protoka i pada pritiska pri potpuno otvorenom ventilu, kao i apsolutnog pritiska pare na ulazu. Ukoliko je vodena para pregrejana uzima se u obzir i temperatura pregrevanja.
 

Vesti

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Raspisan konkurs za prijem mladih inženjera... 

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009