• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Prateća oprema

GPRS MODEM, tip: XF-GPRS-1

XF-GPRS modem se koristi u sistemima za daljinski nadzor i upravljanje termotehničkim instalacijama baziranim na programskoj platformi CENUS-3000, za prenos podataka između mikroprocesorskih regulatora i operatorske radne stanice koristeći mrežu mobilne telefonije.

Uređaj se može konfigurisati da radi u master ili slave režimu, pri čemu master uspostavlja vezu sa slave modemima mehanizmom dinamičke selekcije ruta iz tabele sa zadatim rutama, dok slave modemi imaju tabelu sa fiksno zadatim rutama. Sva podešavanja se obavljaju softverski u komandnom režimu modema. Prenos podataka se obavlja bez potrebe za slanjem bilo kakvih kontrolnih / upravljačkih kodova. Detaljniji opis rada uređaja, tehničke karakteristike, kao i šemu elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

 

ELEKTRONSKI UREĐAJ ZA NEPREKIDNO NAPAJANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA, tip: NN5000

Uređaj je namenjen za napajanje elektromotornih pogona naizmeničnim naponom kvadratnog oblika (50Hz) nakon nestanka mrežnog napona. Namenjen je prvenstveno za obavljanje zaštitnih funkcija zatvaranja ventila ili žaluzina pri prekidu regularnog električnog napajanja. Detaljniji opis rada uređaja, tehničke karakteristike, kao  i šemu elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

 

UREĐAJ ZA NAPAJANJE, tip: PS 24 DC

Uređaj za napajanje PS 24 DC se koristi za napajanje transmitera temperature, pritiska, kao i za napajanje raznih elektronskih uređaja jednosmernim naponom 24V. Detaljniji opis rada uređaja, tehničke karakteristike, kao i šemu elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

 

TRANSFORMATOR, tip: TR

Koristi se kao izvor naizmeničnog napona 24 V, za napajanje električnih pokretača ventila i žaluzina, kao i za druge slične namene. Detaljniji opis rada uređaja, tehničke karakteristike, kao i šemu elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

 

DETEKTOR ASIMETRIJE NAPONA, tip: DAF - 1

Detektor asimetrije mrežnih napona (faza) DAF-1 omogućava zaštitu trofaznih potrošača od neželjene asimetrije među mrežnim naponima. Tipična primena DAF-1 je zaštita trofaznih asinhronih motora. Detaljniji opis rada uređaja, tehničke karakteristike, kao i šemu elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

 

PRENAPONSKA ZAŠTITA, tip: PROT 422

PROT 422 obezbeđuje višestepenu zaštitu RS 422 / 485 signalnih linija (4 žice - 2 parice), sa zajedničkim referentnim potencijalom, od naponskih udara. Detaljniji opis rada uredjaja, tehnicke karakteristike, kao i šemu elektropovezivanja možete preuzeti ovde.

 

Vesti

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Raspisan konkurs za prijem mladih inženjera... 

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009