• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Misija

Proizvodnja elemenata i sistema automatske regulacije i upravljanja sa ciljem sveukupnog smanjenja potrošnje energije i povećanja energetske efikasnosti u sistemima grejanja i klimatizacije, kao preuslov ekonomskog napretka i održivog razvoja društva. Posebno mesto zauzima zadovoljenje potreba i zahteva kupaca naših proizvoda i korisnika naših usluga.

Vizija

Kompanija kao lider u državi i regionu u proizvodnji opreme za automatsku regulaciju i upravljanje. Povezivanjem sa vodećim svetskim kompanijama obezbediti konkurentnost proizvoda i izlazak na globalno tržište.

Politika kvaliteta predstavlja osnovni dokument kojim se izražava obaveza i opredeljenost rukovodstva kompanije da aktivno radi na održavanju i neprekidnom unapređivanju sistema poslovanja.

Politika kvaliteta mora da se sprovodi kroz celu kompaniju u cilju:

  • vođenja poslovanja na jedinstven način, i
  • obezbeđenja konzistentnog stava prema kupcima, njihovim predstavnicima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama.
Primena politike kvaliteta podrazumeva razradu mehanizma njene interpretacije, pretvaranja u merljive ciljeve i postavku operativnih postupaka za njihovu realizaciju na svim nivoima u kompaniji.

 

 

Vesti

Kompanije "Feniks BB" i "HERZ" - Obuke i radionice

Opširnije...
 

Raspisan konkurs za prijem mladih inženjera... 

Opširnije...
 

Prezentacija „Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

Kompanija “Feniks BB” na XII Susretima Toplana Srbije... 

Opširnije...
 

CE znak za regulacione ventile...

Opširnije...
 
Feniks BB 2009