• English (United Kingdom)
  • Serbian-Latin
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Konkurs za prijem mladih inženjera

Na osnovu ukazane potrebe Preduzeće za  proizvodnju, trgovinu, konsalting i inženjering "Feniks BB" d.o.o. Toponički put bb, 18202 Niš raspisuje

 

 

K O N K U R S

 za prijem u radni odnos:

 

1) Diplomirani inženjer mašinstva

  - smer: termotehnika i termoenergetika.................... 1 izvršilac

 

2) Diplomirani inženjer elektrotehnike

 - smer: računarstvo i informatika................................ 1 izvršilac

 - smer: upravljanje sistemima.................................... 1 izvršilac

 - smer: elektronika i mikroprocesorska tehnika............. 1 izvršilac

 

 

Uslovi:

- Završene petogodišnje studije odgovarajućeg fakulteta sa prosekom

   ocena najmanje 8

- Radno iskustvo do 5 godina na poslovima u struci.

  Mogu se prijaviti  i kandidati bez radnog iskustva u struci.

- Znanje engleskog jezika (prednost znanje i nemačkog jezika)

- Vozačka dozvola "B" kategorije

 

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu biografiju i kopije sledećih dokumenata:

- Diploma o završenom fakultetu i Uverenje o položenim ispitima

- Potvrda o radnom stažu

- Potvrda o znanju jezika

- Kopija vozačke dozvole

- Uverenje iz policijske uprave da nije osuđivan.

 

Obavezan probni rad u trajanju od 3 meseca.

 

- Rok za prijavu 15 dana od objavljivanja konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu: "Feniks BB" d.o.o., Toponički put bb, 18202 Niš

 

Kontakt telefon: 018-45-75-556, Bratislav Blagojević

 

 

 

News

Companies "Feniks BB" and "HERZ" - training and workshops

Read more...
 

Raspisan konkurs za prijem mladih inženjera... 

Read more...
 

"Feniks BB" presentation on the XII Meeting Toplane Serbia

Read more...
 

XII Meeting Toplane Serbia

Read more...
 

CE mark for control valves...

Read more...
 
Feniks BB 2009